HET passiespel, Valkenswaard

Teksten en publicaties van 2014

Welkom op deze website

Ovaal: Ovaal: Ovaal: Ovaal: Ovaal: Ovaal:

Dit jaar,

via home

Na het Passiespel 2014

Ook het 17e passiespel werd een succes.

Een volle Antoniuskerk waardeerde het spel en de zang van de 38 kinderen met een dankbaar en warm applaus.

Een applaus ook voor  al de mensen die vóór en achter de schermen hard gewerkt hebben om dit passiespel mogelijk te maken.

Voor de 17de keer trok een bonte stoet kinderen, groot en klein, door de kerk, klaar om de laatste periode van Jezus’ leven uit te beelden. Gekleed naar de tijd van toen, maar zingend en spelend in de tijd waarin we nu leven. 
Voor mensen die zich de vroegere vasten- en passietijd nog goed kunnen herinneren.
Voor mensen van nu, die geraakt worden door de eigentijdse vorm van het aloude verhaal.

Wat is het geheim van dit spel?

Het is de verdienste van Margo van Ooijen en Karin van Lankveld, en anderen, dat zij ruim 17 jaar geleden het lijdensverhaal geschreven hebben in een voor kinderen begrijpelijke tekst en voorzien hebben van aansprekende liederen.
Een spel dat de jeugd aanspreekt en ouderen een warm gevoel geeft.
En dat in een tijd waarin veel volwassenen, en dus ook de kinderen, een kerk van binnen niet zo vaak meer zien.

Gelukkig is er elk jaar onder de jeugd van 5 tot 14, animo genoeg om mee te doen. 
Ik hoorde kinderen zeggen: ‘Volgend jaar doe ik ook weer mee. Leuk om te doen!’
Mond-tot-mond reclame werkt nog altijd.

De kinderen die meegespeeld hebben, evenals hun ouders en familie, zullen het spel niet gauw vergeten.

Bovendien is het passiespel niet ‘stil blijven staan.’ In de loop van 17 jaar zijn de nodige veranderingen doorgevoerd en is het geheel meer een spel van deze tijd geworden.
Musical is misschien een groot woord, maar het heeft wel de boeiende vorm.

Het openingsgebeuren is verrassend. Een schemerende kerk, vreemde indringende muziek, als vanuit diverse hoeken een bonte stoet, gehuld in oosterse kledij, de kerk binnenkomt.
Inwoners, de priesters, Herodus en Pontius Pilatus, Jezus en de apostelen enz.
Diabeelden , een indrukwekkend decor. Het spel gaat beginnen.

In het gezamenlijk welkomstlied staat vermeld:
‘We moesten zoveel leren, ‘t viel niet altijd mee. ........... en al maken we een foutje dan moedig ons maar aan!’ Soms is dat nodig.

Er is maandenlang geoefend. Liederen instuderen, teksten leren, weten waar je moet staan, spreken met je gezicht naar de mensen toe, de microfoon bij je mond, en ga maar door.

Er zijn momenten dat je denkt: Komt dit allemaal wel goed?
Maar Margo en Karin die de regie voeren twijfelen niet. Het komt elk jaar goed.
Gelukkig kunnen ze dankbaar gebruik maken van de ervaring van Judith Verhappen.
Als kind heeft ze jarenlang allerlei rollen gespeeld en weet hoe de scčnes en liederen elkaar opvolgen. Nu is ze volwassen en assisteert bij de regie. Bovendien weet ze uitstekend met kinderen om te gaan.
Ook Melissa Litjens, vorig jaar vertolkte ze nog de rol van Jezus, kan het passiespel geen vaarwel zeggen. Inmiddels regieassistente en heeft in de groep -inwoners- een waardevolle inbreng.

Het spel is in de loop van de jaren gegroeid. Elk jaar kleine veranderingen, aanpassingen in tekst en muziek. Uitgegroeid tot een spel dat past in deze tijd.
Elk jaar ook weer kinderen van allerlei scholen die mee willen doen. Daar zijn we blij mee. Er zijn veel mensen die uitkijken  naar dit evenement. Ook mensen van buiten onze gemeente.

Wordt er geselecteerd op kwaliteit? Neen. Elk kind telt mee. Elk kind wordt gewaardeerd.
Het is natuurlijk meegenomen als een kind goed kan zingen, goed kan acteren en lef heeft om voorop te staan. Bij de rolverdeling moet soms geloot worden. Er zijn ook kinderen die graag willen meedoen maar dan zonder tekst. Geeft niet, in de loop van de jaren komt dat vanzelf.
Ook al gaat er iets fout dan zult u het amper merken.
En kinderen mogen door de spanning van het moment ook nog fouten maken.
Karin , Margo en Judith en Melissa hebben engelengeduld.

Vanzelfsprekend kan het evenement niet slagen zonder de inzet van heel mensen.
Bij de mensen van het eerste uur moet zeker Maria Elshof gerekend worden. Zij staat voor de algehele coördinatie. Dat betekent dat ze achter de schermen de contacten legt met scholen, de media, parochieblad, enz. en allerlei werkzaamheden verricht zonder zelf op de voorgrond te staan.

Er zijn er nog meer mensen die hun steen of steentje bijdragen om het passiespel te laten slagen.
Zij zijn onmisbaar.
De decorbouwers. Niet alleen op de dag van de uitvoering moeten ze volop aan de bak. Ook bij de generale repetitie wordt alles opgebouwd en weer afgebroken. Tijdens het spel wijzigen ze het decor en na afloop moeten alle attributen, toegenomen in de loop van de jaren, weer keurig opgeborgen worden op de zolder van de kerk. Een heel werk.
Ook de mensen van het licht en geluid bouwen tweekeer de hele installatie op, controleren alle zaken, grijpen in als het nodig is, en mogen na afloop alles weer inpakken. Vaklieden die we zeer erkentelijk zijn.
We prijzen ons ook gelukkig met een zeer muzikale ploeg die -life- de kinderen bij het zingen van de liederen begeleidt en mede de sfeer van het passiespel bepaalt.
Onmisbaar ook de dames van de make-up, de kleding, de catering. De fotografen.

Maar ook de ouders, ooms en tantes, opa's en oma's die de kinderen brengen en halen als er in de winterse maanden repetities in de kerk zijn.
Ook zij verdienen een compliment. Bedankt!

Het doet ons ook goed dat de dames en heren van de pers in woord en beeld het passiespel een warm hart toedragen. Chapeau!

Ook dit jaar mochten wij de vertegenwoordigers van de Stichting Passiespelen Tegelen, de heren Lex

Houba en Peter Paar weer in de Antoniuskerk begroeten.
Zij nemen de moeite om aanwezig te zijn bij ons spel en spreken hun waardering uit.
De bekende Tegelse Passiespelen zijn in de loop van de jaren uitgegroeid tot een machtig schouwspel in een magnifiek decor. Om de vijf jaar wordt het daar opgevoerd.

Voor de mensen die geďnteresseerd zijn:
Op
zondag 10 mei 2015 vindt de premičre plaats van de 20ste Passiespelen in Tegelen.
De eerste in een reeks van 25.
De moeite waard! Via internet (
http://www.passiespelen.nl) vindt u allerlei informatie.

In onze gemeente mogen we ook trots zijn op ons Passiespel.
Kleinschalig, maar met heel veel passie door kinderen opgevoerd. Redelijk uniek.

Margo en Karin lieten ons weten:
'Het volgend jaar zijn we weer present. Even een paar weken rust, en dan richten we ons op 2015, en bedankt voor alle medewerking aan een geslaagd passiespel.'

Dat getuigt van veel energie en liefde voor de zaak.

Alvast een tip: Goede Vrijdag 2015 valt op 3 april!

          

Ook ik hoop dan weer present te zijn als verteller.
Een fijne taak waarbij ik alleen hoef te lezen.
Het grote werk wordt door anderen gedaan.
Het is een plezier om aan dit passiespel in Valkenswaard
mee te werken. En ik ben niet de enige. Gelukkig maar.

Mogen we u het volgend jaar (weer) begroeten bij dit spel?

 

                                            Jan Vosters, verteller passiespel